Regulamin

1. System internetowy optymalizacji i zamówień eRozrys służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce.

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zlecenia wprowadzone za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją.

3. Hurtownia Płyt Wiórowych Meblopłyt nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzanych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia "wyślij do realizacji" między Hurtownią Płyt Wiórowych Meblopłyt a użytkownikiem.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein oferowanych w systemie internetowym eRozrys. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jegorealizacji lub jego anulowaniu.

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Meblopłyt Hurtownia Płyt Wiórowych z siedzibą w Kielcach ul. Chęcińska14A, punkt sprzedaży ul. Zagnańska 149 i ul. Śląska 9 oraz Akcesoria Meblowe od A do Z z siedzibą w Kielcach ul. Chęcińska 14A punkt sprzedaży ul. Zagnańska 149; na udostępniony przeze mnie adres e-mailowy, numer telefonu komórkowego wszelkich informacji handlowych w tym newsletterów w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawa prawna (Dz.U.2002nr144 poz.1204ze zm.) Jednocześnie mam świadomość, że w każdym momencie mam prawo do odwołania niniejszej zgody.

 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail i telefonu komórkowego spółkom powiązanym z Meblopłyt Hurtownia Płyt Wiórowych z siedzibą w Kielcach ul. Chęcińska14A, punkt sprzedaży ul. Zagnańska 149 i ul. Śląska 9 oraz Akcesoria Meblowe od A do Z z siedzibą w Kielcach ul. Chęcińska 14A punkt sprzedaży ul. Zagnańska 149; oraz partnerom i współpracownikom wydarzeń na przetwarzanie ich przez w/w podmioty w celach marketingowych i handlowych; zawiadamiania o wydarzeniach i promocjach, szkoleniach, targach, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawa prawna (Dz.U.2002nr144 poz.1204ze zm.) Jednocześnie mam świadomość, że w każdym momencie mam prawo do odwołania niniejszej zgody.

 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail i telefonu komórkowego spółkom powiązanym z Meblopłyt Hurtownia Płyt Wiórowych z siedzibą w Kielcach ul. Chęcińska14A, punkt sprzedaży ul. Zagnańska 149 i ul. Śląska 9 oraz Akcesoria Meblowe od A do Z z siedzibą w Kielcach ul. Chęcińska 14A punkt sprzedaży ul. Zagnańska 149; oraz partnerom i współpracownikom wydarzeń na przetwarzanie ich przez w/w podmioty na udostępniony przeze mnie adres e-mailowy, numer telefonu komórkowego w celach: umieszczenia danych w bazie danych; badania satysfakcji i preferencji klienta; kontaktowania się w celach handlowych, przesyłania ofert i zawiadomień, życzeń za pośrednictwem SMS w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawa prawna (Dz.U.2002nr144 poz.1204ze zm oraz znowelizowane prawo telekomunikacyjne w XII.2015 art.172;) Jednocześnie mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizowania, możliwości zrezygnowania z obecności w bazach klientów.

 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku przez Meblopłyt Hurtownia Płyt Wiórowych z siedzibą w Kielcach ul. Chęcińska14A, punkt sprzedaży ul. Zagnańska 149 i ul. Śląska 9 oraz Akcesoria Meblowe od A do Z z siedzibą w Kielcach ul. Chęcińska 14A punkt sprzedaży ul. Zagnańska 149 na stronach internetowych w/w podmiotów w tym w kanałach Social Media jak FB w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawa prawna (Dz.U.2002nr144 poz.1204ze zm.) Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celach marketingowych i public relations, promocji. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona terytorialnie i czasowo.

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że:

  • administratorem tak zebranych danych osobowych jest Meblopłyt Hurtownia Płyt Wiórowych oraz Akcesoria Meblowe od A do Z

  • moje dane osobowe będą przetwarzane w bazie danych w celu wykonania zawartej ze mną umowy oraz w celach marketingowych i handlowych

  • moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom powiązanym lub współpracującym w procesie realizacji umów i działań marketingowo-handlowych

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania ofert handlowych, otrzymania cen, materiałów promocyjnych

  • mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania lub usunięcia z bazy.

 

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922),

2. Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030),

3. Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).

4. Ustawa z 2006 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 Nr 90 poz. 631 z póź. zm.)